Spikeri HRT-a danas

Spikeri HRT-a danas

Spikeri HRT-a danas

Željko Tomac

Željko Tomac

Tea Rapaić

Tea Rapaić

Rosanda Tometić

Rosanda Tometić

Kristina Kirschenheuter

Kristina Kirschenheuter

Dražen Puklavec

Dražen Puklavec

Doris Vučković

Doris Vučković

Drago Celizić

Drago Celizić

Sanja Filipović

Sanja Filipović

Vjekoslav Madunić

Vjekoslav Madunić

Natalija Stipić Matović

Natalija Stipić Matović

Darko Tretinjak

Darko Tretinjak

Anamarija Štorga

Anamarija Štorga

Šimun Miloš

Šimun Miloš

Mario Anduš

Mario Anduš

Miljenko Kokot

Miljenko Kokot

Tomislav Baran

Tomislav Baran

Ivan Kojundžić

Ivan Kojundžić

Maja Crnobori Tretinjak

Maja Crnobori Tretinjak

Gordana Kovačić

Gordana Kovačić

Helena Knezić

Helena Knezić

Spikeri nekad i danas

Ksenija Urličić

Ksenija Urličić

Željka Fattorini s Božom Sušecom i Sašom Zalepuginom

Željka Fattorini s Božom Sušecom i Sašom Zalepuginom

Ivo Šrepel

Ivo Šrepel

Mario Sedmak u TV fortuni

Mario Sedmak u TV fortuni

Marijan Selman

Marijan Selman

Margareta Pejar u radijskome studiju

Margareta Pejar u radijskome studiju

Ljubo Jelčić u Opatiji

Ljubo Jelčić u Opatiji

Oliver Mlakar - Zvuci rodnog kraja

Oliver Mlakar - Zvuci rodnog kraja

Jasmina Nikić - Ivanišević i Oliver Mlakar

Jasmina Nikić - Ivanišević i Oliver Mlakar

Jelena Lovretić

Jelena Lovretić

Snimanje radiodrame

Snimanje radiodrame

Studio Radija Zagreb osamdesetih godina 20. stoljeća

Studio Radija Zagreb osamdesetih godina 20. stoljeća

Jelena Lovretić

Jelena Lovretić

Ljubo Jelčić i Saša Novak

Ljubo Jelčić i Saša Novak

Borka Ivošević

Borka Ivošević

Ksenija Urličić

Ksenija Urličić

Vladimir Fučijaš

Vladimir Fučijaš

Ivan Hetrich

Ivan Hetrich

Gordana Bonetti i Ljubo Jelčić

Gordana Bonetti i Ljubo Jelčić

Borka Ivošević

Borka Ivošević

Gordana Grbić

Gordana Grbić

Vladimir Fučijaš u televizijskoj montaži

Vladimir Fučijaš u televizijskoj montaži

Vesna Spinčić Prelog i Vladimir Fučijaš

Vesna Spinčić Prelog i Vladimir Fučijaš

Helga Vlahović Brnobić i Ljubo Jelčić

Helga Vlahović Brnobić i Ljubo Jelčić

Ivan Hetrich, Ksenija Urličić i Jelena Lovretić

Ivan Hetrich, Ksenija Urličić i Jelena Lovretić

Gordana Bonetti i Vladimir Štefančić

Gordana Bonetti i Vladimir Štefančić

Vladimir Mahovlić i Marta Tomljenović

Vladimir Mahovlić i Marta Tomljenović

Vladimir Levak i Željka Fattorini

Vladimir Levak i Željka Fattorini

Jasmina Nikić Ivanišević i Oliver Mlakar

Jasmina Nikić Ivanišević i Oliver Mlakar

Spikerice TVZ-a

Spikerice TVZ-a

Božena Begović

Božena Begović

Spikeri HRT-a danas

Spikeri HRT-a danas

Spikeri HRT-a danas

Spikeri HRT-a danas

Spikeri HRT-a danas

Spikeri HRT-a danas

Audicija za spikere 1956.

Audicija za spikere 1956.

Audicija za spikere 1956.

Audicija za spikere 1956.

Audicija za spikere 1956.

Audicija za spikere 1956.

Audicija za spikere 1956.

Audicija za spikere 1956.

Helga Vlahović Brnobić

Helga Vlahović Brnobić

Jelena Lovretić, Željka Fattorini, Helga Vlahović Brnobić i Jasmina Nikić - Ivanišević

Jelena Lovretić, Željka Fattorini, Helga Vlahović Brnobić i Jasmina Nikić - Ivanišević

Kabina spikera Radija Zagreb

Kabina spikera Radija Zagreb

Spikeri u studiju

Spikeri u studiju

Anamarija Štorga

Anamarija Štorga

Darko Tretinjak

Darko Tretinjak

Doris Vučković

Doris Vučković

Drago Celizić

Drago Celizić

Dražen Puklavec

Dražen Puklavec

Gordana Kovačić

Gordana Kovačić

Ivan Kojundžić

Ivan Kojundžić

János Römer

János Römer

Kristina Kirschenheuter

Kristina Kirschenheuter

Lidija Kardum

Lidija Kardum

Maja Crnobori Tretinjak

Maja Crnobori Tretinjak

Mario Anduš

Mario Anduš

Šimun Miloš

Šimun Miloš

Miljenko Kokot

Miljenko Kokot

Natalija Stipić Matović

Natalija Stipić Matović

Nada Zgrabljić Rotar

Nada Zgrabljić Rotar

Vjekoslav Madunić

Vjekoslav Madunić

Tomislav Bakarić

Tomislav Bakarić

Ivana Barbarić Straža

Ivana Barbarić Straža

Rosanda Tometić

Rosanda Tometić

Sanja Filipović Kokan

Sanja Filipović Kokan

Tea Rapaić

Tea Rapaić

Tatjana Rau

Tatjana Rau

Tomislav Baran

Tomislav Baran

Željko Tomac

Željko Tomac

Mario Sedmak

Mario Sedmak

Nada Agbaba

Nada Agbaba

Slobodanka Antoniazzo Boba

Slobodanka Antoniazzo Boba

Tomislav Bakarić

Tomislav Bakarić

Jelena Buljan i Mario Sedmak

Jelena Buljan i Mario Sedmak

Drago Čulina

Drago Čulina

Višnja Dolenc i Zdenka Potz

Višnja Dolenc i Zdenka Potz

Zvonimir Đuretić

Zvonimir Đuretić

Dunja Figenwald

Dunja Figenwald

Melita Hrengek

Melita Hrengek

Borka Ivošević

Borka Ivošević

Stjepan Kardoš

Stjepan Kardoš

Zlatko Kenđelić

Zlatko Kenđelić

Dorotea Lazanin Jelenc

Dorotea Lazanin Jelenc

Zagorka Levak Seka

Zagorka Levak Seka

Vladimir Mahovlić Lama

Vladimir Mahovlić Lama

Vedrana Međimorec

Vedrana Međimorec

Oliver Mlakar

Oliver Mlakar

Aleksandra Novak Saša

Aleksandra Novak Saša

Margareta Pejar

Margareta Pejar

Edo Peročević

Edo Peročević

Zdenka Potz

Zdenka Potz

Nenad Stazić

Nenad Stazić

Mladen Stubljar

Mladen Stubljar

Sanja Filipović Kokan i Tomislav Šikić

Sanja Filipović Kokan i Tomislav Šikić

Lela Šimecki

Lela Šimecki

Valerija Šverer

Valerija Šverer

Marta Tomljenović Vidaković

Marta Tomljenović Vidaković

Vesna Tominac Matačić

Vesna Tominac Matačić

Branko Uvodić

Branko Uvodić

Ljiljana Vinković

Ljiljana Vinković

Jozo Vukelić

Jozo Vukelić

Dječji spikeri

Dječji spikeri

Voditelj projekta Glasovi vremena Igor Ćutuk sa spikerima Hrvatske radiotelevizije

Voditelj projekta Glasovi vremena Igor Ćutuk sa spikerima Hrvatske radiotelevizije

Predstavljanje Glasova vremena

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Pokretanje projekta Glasovi vremena u prosincu 2015.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-