Vremeplov

2000

2000. – počinje emitiranje političkoga talk showa Nedjeljom u dva, najdugovječnije emisije te vrste na Hrvatskoj televiziji (dosad je emitirano oko 650 emisija). Urednik i voditelj Aleksandar Stanković otpočetka je oštrim debatama postao svojevrsnim predvodnikom kritičkoga novinarstva na javnoj televiziji.

Urednik Hrvatske radiotelevizije Aleksandar Stanković

Iz radijske emisije Poligraf urednika A. Stankovića (17. 9. 1999.).

01:23

Špica emisije Nedjeljom u dva

00:36

2001

8. veljače 2001. – Zastupnički dom Hrvatskoga sabora donio je novi Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji. Hrvatska radiotelevizija djeluje kao javna ustanova. U svibnju je započeto emitiranje trosatnoga programa namijenjena hrvatskim iseljenicima u Sjevernoj Americi. Počeci automatizacije emitiranja radijskoga programa, prvo automatizirano emitiranje noćnoga programa HR3 – Euroclassic Notturno.

Hrvatski sabor

Početak emisije "Euroclassic Notturno" (23. 3. 2016.)

01:29

2002

2002. – u svibnju su u Domu HRT-a i na odašiljačkome objektu Sljeme proradili DVB-T odašiljači za digitalno emitiranje televizijskoga programa. Hrvatski radio i Hrvatska televizija stavili su u funkciju I-News (NRCS – akr. od engl. NewsRoom Computer System), sustav za digitalno prikupljanje, obradbu i proizvodnju vijesti, a Hrvatski radio započeo je s proizvodnjom bez magnetofonskih vrpci (sustav Netia).

Hrvatski radio i Hrvatska televizija uvode sustav digitalne proizvodnje vijesti

2003

2003. – sagrađena je mreža Hrvatskoga radija i Hrvatske televizije TEHNET − za proizvodnju, emitiranje, digitalizaciju i arhiviranje, koja je omogućila potpuni prelazak na proizvodnju bez magnetosfonskih vrpci (sustav Netia na Hrvatskome radiju). Na novoj digitalnoj ENG opremi za snimanje i reprodukciju počinje digitalna proizvodnja za potrebe Informativnoga programa Hrvatske televizije.

Sustav Netie u režiji 9 Hrvatskoga radija

2003. – pušten je u rad sustav za digitalizaciju audiomaterijala i digitalna arhiva Hrvatskoga radija.

Režija Prvoga programa Hrvatskoga radija

15. svibnja 2003. – s emitiranjem je započeo cjelodnevni međunarodni radijski programa za iseljenu Hrvatsku – Glas Hrvatske. Sustavno i sveobuhvatno izvješćuje o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini, o životu i djelovanju Hrvata u svijetu, bavi se pitanjima povratka u domovinu, prenosi informacije o radu relevantnih državnih i društvenih institucija, donosi novosti s područja gospodarstva, znanosti i obrazovanja, kulture i religije, priče o hrvatskoj baštini te prenosi najvažnije sportske događaje.

Vijesti na engleskome jeziku

Signal Glasa Hrvatske

00:14

5. – 9. lipnja 2003. – praćenje trećega posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj. Bio je to najopsežniji programsko-tehnički zadatak jer su prijenosi realizirani iz više gradova (Rijeke, Dubrovnika, Osijeka, Đakova, Zadra). Za prijenos je upotrijebljeno digitalno satelitsko reportažno vozilo (SNG 1) isporučeno neposredno prije događaja.

Praćenje trećega posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj

15. listopada 2003. – televizijski program za iseljenu Hrvatsku Slika Hrvatske počeo se prikazivati 24 sata dnevno za područje Sjeverne Amerike, Kanade, Australije i Novoga Zelanda. Sadržava aktualne vijesti, obrazovne i znanstvene emisije, snimke koncerata, emisije narodne, zabavne i ozbiljne glazbe, sportske emisije, serije, drame i filmove. Program je, s trosatnim emitiranjem, započeo 2001. Prvi urednik bio je Branimir Dopuđa.

Pokretanje televizijskoga programa za iseljenu Hrvatsku Slika Hrvatske

Slika Hrvatske

00:58

2004

2004. – puštena su u rad nova tonska kola TK5. U NRCS sustav povezani su radijski regionalni centri Split, Osijek, Rijeka i Dubrovnik. Za potrebe izvješćivanja s Olimpijskih igara u Ateni sagrađen privremeni HTV-ov centar s tehničkom centralom.

Unutrašnjost tonskih kola TK5

Isječci iz završne emisije iz radijskog studija u Ateni

02:00

19. travnja 2004. – s emitiranjem je, nakon gašenja trećega programskog kanala HTV3, započeo satelitski televizijski programski kanal HRT Plus. U prvih nekoliko tjedana (od 29. ožujka) pokusno je emitiran satelitski TV vodič, nakon čega su gledatelji mogli gledati program uglavnom domaće proizvodnje, s emisijom Vijesti, koja je tijekom dana obrađivala događaje iz zemlje i svijeta opširnije od redovitih vijesti Prvoga i Drugoga programa, a Vijesti u 17.30 bile su posvećene samo događajima iz svijeta. Emitiraju se i sve regionalne kronike, a sportski je program emitirao sve događaje koji nisu našli kvalitetno mjesto u zemaljskim programima Prvoga i Drugoga programa Hrvatske televizije. Program je prestao s emitiranjem 12. rujna 2012.

Televizijski programski kanal HRT Plus

4. listopada 2004.– prvo snimanje (emisija Maja) u HTV-ovu studiju 9 (poslije studio Angel Miladinov), s reportažnim kolima RK7 jer režija studija 9 još nije bila u funkciji.

Emisija Maja u studiju 9 Hrvatske televizije

2005

2005. – prvi međunarodni izravni prijenos skijaškoga natjecanja u Hrvatskoj, FIS slalom utrka Svjetskoga kupa za žene na Sljemenu. Svi dislocirani zagrebački odjeli Hrvatske radiotelevizije preseljeni su u Dom HRT-a na Prisavlju.

Snimka skijanja na Sljemenu

00:53

2005. - Započela je sustavna digitalizacija audiomaterijala iz arhive HR-a; završen je prelazak radijskih režija na digitalnu tehnologiju, a HR je nabavio tonska kola TK6 i reportersko vozilo RV1. Informativni program HTV-a prešao je na potpunu digitalnu proizvodnju pojedinih emisija. HR i EBU organizirali su pod motom Sedam dana glazbe u europskom eteru projekt Zagreb – europski grad glazbe koji je predstavio najreprezentativnije hrvatske ansamble i soliste, antologijska djela hrvatskih autora te Zagreb i zagrebačke koncertne prostore. Emitiran je u sedam izravnih i dva odgođena radijska prijenosa na III. programu HR-a.

Pult u radijskoj režiji

Digitalizirana snimka: nastup Zvonimira Rogoza 1920ih

00:43

26. lipnja 2005. – otvorenje autoceste Zagreb – Split Hrvatska radiotelevizija prenosila je s po jednim reportažnim i tonskim kolima postavljenima u Zagrebu, Splitu i na mostu Krka. Sve lokacije bile su povezane prijenosnim vezama s Režijom 10 u Zagrebu, putem koje se realizirao program. Svečano otvorenje bilo je na odmorištu Krka, što je bio tehnički najzahtjevniji dio programa.

Otvorenje autoceste Zagreb-Split

Otvorenje autoceste

00:38

7. i 8. srpnja 2005. – Hrvatska radiotelevizija bila je u Dubrovniku domaćin 56. godišnje skupštine EBU-a. Skupštini je nazočilo 200 delegata iz više od 50 zemalja (65 radiotelevizijskih postaja članica, osam pridruženih članica iz izvaneuropskih zemalja).

Hrvatska radiotelevizija u Dubrovniku domaćin 56. godišnje skupštine EBU-a

18. studenoga 2005. – prijenos Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Hrvatska radiotelevizija prijenos je realizirala kamerama koje su pokrivale cijeli put kojim je prolazila kolona sjećanja. Otada se svake godine taj prijenos realizira s trojim reportažnim kolima, dvojim SNG kolima, s više od 20 kamera te s mobilnom kamerom u vozilu, a primjenjuje se složeni sustav veza prema Zagrebu, u kojemu se signali iz Vukovara selektiraju u izravnome prijenosu. Komentatori su raspoređeni na položajima u gradu od bolnice do groblja.

2006

2006. – pokrenuta je usluga Radio na zahtjev, poslije preimenovana u Slušaonica, kojom se slušateljima preko mrežnih stanica Hrvatske radiotelevizije nude emisije emitirane na njezinim radijskim kanalima.

Radijska mrežna slušaonica

15. svibnja 2006. – u predvorju Doma HRT-a postavljene su biste osnivača Radija Zagreb Ive Sterna (1889. – 1961.) i prvoga direktora Radio-televizije Zagreb Ivana Šibla (1917. – 1989.), zaslužnoga za to što je prva televizijska postaja u bivšoj Jugoslaviji otvorena upravo u Hrvatskoj.

2006. – u završnoj fazi digitalizacije Informativnoga programa otvoreni su novi desk i studio Informativnoga programa, a središnji Dnevnik prvi je put emitiran u digitalnoj tehnologiji.

Otvorenje novoga deska i studija Informativnoga programa

2007

5. veljače 2007. – osobama oštećenoga sluha omogućeno je praćenje podnevnoga i središnjega Dnevnika s pomoću titlova koji se aktiviraju biranjem broja 888 na teletekstu.

Prilagodba programa osobama oštećena sluha

2008

2008. – za potrebe snimanja ljetne serije emisija Razglednica iz Hrvatske u funkciju je stavljen tzv. reportažni brod. U jedrenjak Kapetan Luka postavljena je televizijska režija, oprema za radijska javljanja i satelitska stanica. Reportažni brod bio je u funkciji tijekom srpnja i kolovoza (prva emisija emitirana je iz Umaga 7. srpnja, a posljednja 29. kolovoza iz Molunta).

Režija reportažnoga broda Hrvatskoga radija i Hrvatske televizije

2009

2009. – u proizvodnju je ušla prva HD kamera CineAlta 24P i njome je sniman prvi veliki projekt prvoga destljeća 21. stoljeća – dramsko-dokumentarno-obrazovna serija Hrvatski kraljevi.

Dramsko-dokumentarno-obrazovna serija Hrvatske radiotelevizije Hrvatski kraljevi