Leksikon radija i televizije

Natrag

zvučnik

elektroakustički pretvornik koji audiosignal pretvara u zvuk. Uvijek je na kraju audiolanca. U profesionalnoj audiotehnici koristi se kao kontrolni (monitorski), dogovorni ili zvučnik opće namjene. Kontrolni (monitorski) zvučnici rabe se za finalnu kontrolu zvučne slike te zbog toga moraju biti najkvalitetniji. Dogovorni zvučnici obično su malih dimenzija i snaga jer trebaju prenijeti samo govornu informaciju između dviju točaka, npr. između režije i studija. Zvučnici opće namjene rabe se za ozvučenje prostora u kojima zahtjevi za slušnom kvalitetom nisu preveliki (kontrolni zvučnici u studijskim prostorima, predvorjima, redakcijama i sl.). S obzirom na broj i vrstu zvučnika, zvučničke kutije, odnosno zvučnički sustavi mogu biti jednosistemski (samo jedan zvučnik), dvosistemski ili višesistemski. Za raspodjelu cjelokupnoga zvučnog spektra na dubokotonsko, srednjotonsko i visokotonsko frekvencijsko područje rabi se zvučnička skretnica, koja može biti aktivna ili pasivna. Zvučnička kutija s obzirom na fizičku izvedbu može biti izvedena kao bas-refleks ili kao kompresijska (zatvorena). Kod bas-refleks zvučničke kutije na bas-zvučniku uz prednji se rabi i stražnji dio membrane za dobivanje ukupnoga zbrojenog zvučnog tlaka, tj. zvuka u bas-području tonskih frekvencija. Kako bi se oba zvučna izvora zbrojila, bas-refleks izvor na zvučničkoj kutiji mora biti pozicioniran tako da emitirani zvučni tlak iz njega bude u fazi s emitiranim primarnim zvučnim tlakom prednjega dijela membrane. Bas-refleks izvor najčešće je izveden u obliku otvorene šupljine na kutiji koja može biti smještena na prednjoj ili stražnjoj strani zvučničke kutije. Ukoliko se šupljina bas-refleks izvora zatvori ravnom elastičnom membranom, tad je posrijedi bas-refleks kutija s pasivnim radijatorom. Ako zvučnička kutija u sebi ima ugrađen sklop aktivne skretnice s pojačalima snage za svaki zvučnik pojedinačno, tad je to aktivna zvučnička kutija. Ako pak sadržava samo pasivnu frekvencijsku skretnicu (crossover), onda je pasivna. Osnovni su parametri zvučnika efikasnost (dB/W), impedancija (Ohm), frekvencijski opseg (Hz) i karakteristika usmjerenosti (stupnjevi).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona