Leksikon radija i televizije

Natrag

Zovko-Cihlar, Branka

znanstvenica (1933). Diplomirala na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu (ETF), gdje je od 1981. bila i redovita profesorica. Također predavala na sveučilištima u Sarajevu i Osijeku. Područje njezina rada bile su televizija, multimedijske komunikacije i širokopojasne mreže za distribuciju TV signala. Autorica udžbenika Šum u radiokomunikacijama (1987). Predsjednica Hrvatskoga društva elektronika u pomorstvu od 1990. te Vijeća za radio i televiziju 2000–04. Dobitnica zlatne plakete Josip Lončar za znatan prinos razvoju nastave i znanosti na ETF-u u Zagrebu 1991. i nagrade Moć znanja Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2003.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona