Leksikon radija i televizije

Natrag

znanstveno-popularna emisija

radijska ili TV emisija kojoj je svrha prenošenje znanstvenih spoznaja široj publici, širenje znanja i popularizacija znanosti. Dnevna, tjedna ili mjesečna emisija temelji se na reportažama, prilozima i razgovorima, a znanstveno-popularni serijal ili film na isticanju sadržajnih, vizualno ili auditivno najprivlačnijih aspekata teme, na naraciji i katkad na igranim dijelovima kojima je cilj rekonstrukcija nekoga događaja ili razdoblja. Teme mogu biti iz prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti, ali najčešće je riječ o temama iz flore i faune te iz zemljopisa i povijesti. Ključan je dio programa javnih radiotelevizija i jedan od razloga zbog kojih javni RTV servisi postoje. Od autora ugled su stekli → D. Attenborough (BBC) te J. Cousteau, autor serijala i filmova Le Monde du silence (1956), Le Monde sans soleil (1964), Voyage au bout de monde (1976) i dr. Među autorima na HRT-u ističu se S. Božić (putopisni serijali), D. Zen (serijali o flori i fauni), D. Burić (povijesni serijali) i M. Branković (povijesno-zemljopisni serijali). Razvojem kabelskih televizija početkom 1990-ih pojavljuju se TV kanali specijalizirani za proizvodnju i emitiranje takvih emisija (National Geographic Channel, Discovery Channel, History Channel i dr.).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona