Leksikon radija i televizije

Natrag

Zmazek, Josip

političar i radijski djelatnik (1910–1962). Sudionik antifašističkoga rata. Direktor RZ-a 1946–49. U tom razdoblju proširena je slušanost RZ-a postavljanjem novoga antenskog odašiljača u Deanovcu. Nakon isteka mandata podsekretar Državnoga sekretarijata za unutarnje poslove NR Hrvatske.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona