Leksikon radija i televizije

Natrag

Zlatna nit

TV serija za djecu i mladež, prikazivana na TVZ-u 1976–78. U emisiji, nastaloj prema tekstu i stihovima Z. Baloga, pojavljivao se i popularni lik Špiro Špula (tumačio ga je Š. Guberina). Stihove je pjevao B. Festini, uglazbio A. Dedić, a M. Kušec stvorio je lik Urlija, lutke iz radionice Ž. Drakulića, koji je djeci pripovijedao priče. Emisija je imala i zanimljive goste. Surađivali su i M. Bjažić, P. Kanižaj, I. Slamnig, S. Jeličić, J. Kosor, slikarica V. Balabanić te djeca iz dječjega dramskog studija RZ-a voditeljice B. Torjanac. Seriju je režirala V. Lasta, urednik je bio M. Matošec.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona