Leksikon radija i televizije

Natrag

zemaljska satelitska postaja

radijska postaja na Zemljinoj površini namijenjena komunikaciji sa satelitom. Ovisno o namjeni može se koristiti za satelitsku radiodifuziju ili za uspostavu satelitske veze (veza između dviju zemaljskih postaja posredstvom satelita), preko koje se onda šalje radijski ili TV signal (npr. javljanja direktno u program, tzv. unilateral, ili prijenosi sportskih i drugih događaja). Kad se koristi za satelitsku radiodifuziju, zemaljska je postaja obično nepokretna, a za uspostavu veze (uzlazna veza, engl. uplink) koristi se parabolična antena promjera najčešće nekoliko metara na frekvenciji u C (4–8 GHz) ili Ku (12–18 GHz) radiofrekvencijskom opsegu. Za uspostavu satelitske veze zemaljska je postaja najčešće mobilna i nalazi se na vozilu (→ SNG, → DSNG, → Ka band vozilo), a parabolična antena nešto je manjega promjera. RTZ je imao prvu zemaljsku postaju u sustavu → EBU-a koja nije u vlasništvu telekom operatora. Puštena je u rad na Prisavlju prigodom održavanja Eurosonga u Zagrebu u svibnju 1990, a služila je kao satelitska veza za direktne prijenose iz Hrvatske i razmjenu programskih materijala s drugim članicama EBU-a. Posebna je bila njezina uloga tijekom Domovinskoga rata za slanje videomaterijala iz Hrvatske prema svijetu. Nakon prelaska na digitalnu tehnologiju 25. VIII. 1998. HRT je višestruko povećao broj satelitskih kanala za razmjenu programa s Eurovizijom. God. 2015. pustio je u rad satelitsku stanicu koja je dio nove eurovizijske satelitske mreže, sastavni dio multiplatforme za razmjenu AV signala i datoteka. Integrirana s optičkom i IP mrežom, daje bolju povezanost i jeftinije usluge u distribuciji vijesti unutar članica EBU-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona