Leksikon radija i televizije

Natrag

Zbor Hrvatske radiotelevizije

Utemeljen u sezoni 1940/41, isprva je djelovao kao komorni ansambl pod vodstvom M. Pozajića, a zatim S. Zlatića. S vremenom je prerastao u prvi profesionalni zbor u Hrvatskoj. Tijekom posljednjih pola stoljeća njegov je umjetnički identitet oblikovao niz uglednih glazbenika, čiji put danas nastavlja šef dirigent T. Bilić. Veliki repertoar obuhvaća skladbe a cappella i vokalno-instrumentalne skladbe u rasponu od rane renesanse do najnovijih glazbenih djela, a osobita se pozornost posvećuje njegovanju hrvatske glazbene baštine. Bitnu ulogu ima stalna suradnja s Muzičkim biennalom Zagreb, u sklopu kojega je praizveo mnogo djela hrvatskih autora, ali i suvremenih europskih skladatelja. Ugled je stekao na redovitim nastupima diljem Hrvatske i na mnogim zapaženim koncertima u inozemstvu (Rim, Salzburg, Milano, Pariz, Venecija, Berlin). Posebna zasluga za oblikovanje identiteta Zbora pripada počasnomu šefu dirigentu I. Kuljeriću. Zbor HRT-a surađivao je sa svim uglednim hrvatskim dirigentima (L. pl. Matačić, M. Horvat, P. Dešpalj, N. Bareza, V. Šutej), s mnogobrojnim inozemnim gostima (C. Abbado, L. Maazel, I. Markevič) i s mnogim solistima svjetskoga glasa. Na poticaj šefa dirigenta T. Bilića počeo je 1998. sustavno njegovati pjevanje a cappella i uz instrumentalnu pratnju. Tako je nastao ciklus od šest koncerata u sezoni Sfumato – Duhovni zvuci, boje i oblici, s namjerom da se publika upozna s djelima hrvatske glazbene baštine, remek-djelima i manje izvođenim skladbama klasične literature te najnovijim ostvarenjima zborske glazbe u nas i u svijetu. Ciklusu Sfumato pridružen je 2013. vokalno-instrumentalni ciklus Kanconijer.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona