Leksikon radija i televizije

Natrag

Zbogom

prva hrvatska dokumentarna radiodrama, praizvedena na RZ-u 14. III. 1968; u odjavi žanrovski označena kao “radiodramska kronika”. Autor Z. Bajsić koncipirao ju je kao niz sekvenci iz svakidašnjega života koje je snimao mahom skrivenim mikrofonom, montažno ih povezavši i komentiravši stihovima T. Ujevića (u interpretaciji F. Šovagovića) te parodiranim dijelovima poznate Figarove arije iz Rossinijeve opere Seviljski brijač (koje je pjevao J. Šeb).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona