Leksikon radija i televizije

Natrag

Zaninović, Sandro (Aleksandar)

dirigent i skladatelj (1934). Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (dirigiranje kod I. Gjadrova te kompoziciju kod S. Šuleka), a magistrirao na Kalifornijskom sveučilištu. Dirigentsku karijeru započeo u Simfonijskom orkestru RZ-a i u kazalištu Komedija. Osnovao i 1972–76. vodio komorni orkestar u Beverly Hillsu. Od 1976. dirigent Splitske opere i direktor glazbenoga programa Hvarskih ljetnih priredbi. Od 1986. ponovo u SAD-u, utemeljitelj i glazbeni direktor Međunarodnoga komornog orkestra u Los Angelesu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona