Leksikon radija i televizije

Natrag

Zakon o elektroničkim medijima

(akr. ZEM), zakon koji uređuje prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga i usluga elektroničkih publikacija preko elektroničkih komunikacijskih mreža, regulira uvjete za obavljanje djelatnosti, programska načela, pravo javnosti na praćenje bitnih događaja, sustav dodjele koncesija i dopuštenja i dr. Zakon posebnu pozornost pridaje zaštiti pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (→ Fond za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija). Definirane su i ovlasti → Vijeća za elektroničke medije kao neovisnoga regulatornog tijela na području elektroničkih medija koje upravlja → Agencijom za elektroničke medije. Donesen je 5. VII. 2003, usklađen 2009. s EU → Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama te noveliran 2011. i 2013.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona