Leksikon radija i televizije

Natrag

Zagrebačka panorama

informativna emisija, emitira se na HTV-u od 1975. U pola sata tjedno bilježi relevantne događaje iz života Zagreba i regije. Od početka je bila škola novinarstva, novinari su u njoj prolazili sve faze toga posla. Od 1980. izmjenjivala se s kronikama Zajednica općina Rijeka, Split i Osijek, realizirana u Zagrebačkoj redakciji IP-a u trajanju od 20 minuta. Dnevno se emitira na HTV2 1985–88, kad počinje eksperimentalno emitiranje Trećega programa TVZ-a; tad je u formi informativno-mozaične emisije trajala 90 minuta. Nova Zagrebačka panorama pokrenuta je 1996. U programu je istodobno s ostalim panoramama na regionalnoj razini, koje pak postaju Županijske panorame. Pokretanjem HRT4 2012. sve emisije panorama emitiraju se na tom kanalu na nacionalnoj razini, a Zagrebačka panorama također je preimenovana u Županijsku panoramu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona