Leksikon radija i televizije

Natrag

Zaboravljene duge

dokumentarna emisija, emitirana na HR-u 2000. Pokušavala je naznačiti mogućnosti radija kao medija zvuka u predstavljanju vizualnih sadržaja. Autorica I. Šikić izabrala je boje, ukazujući na različite oblike njihove radijske percepcije. Emisija je nagrađena nagradom Ake Blomstrom za mlade dokumentariste 2000.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona