Leksikon radija i televizije

Pronađeno je 1 rezultata

YUTEL

(skr. za Jugoslavenska televizija), TV program koji se emitirao 1990–92. Formiran je odlukom vlade SFR Jugoslavije (premijera A. Markovića) tijekom zaoštravanja jugoslavenske krize kako ...

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona