Leksikon radija i televizije

Natrag

Winter, Franko

diplomat i radiotelevizijski djelatnik (1926–1981). Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Niz godina u diplomatskoj službi SFRJ (u diplomatskim predstavništvima u Bejrutu, Ankari, Bonnu i Pragu), potom obavljao različite političke dužnosti u Jugoslaviji i Hrvatskoj. Od 1972. do smrti generalni direktor RTZ-a. Za njegove uprave počela je gradnja Doma RTV-a na Prisavlju. Podržavao je decentralizaciju RTZ-a, pa je težište odlučivanja prebačeno na organizacijske jedinice Radija, Televizije te Odašiljača i veza. Zaslužan za razvoj radijskoga sustava Nesvrstanih zemalja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona