Leksikon radija i televizije

Natrag

WBU

(akr. od engl. World Broadcasting Unions – Svjetski radiodifuzijski savezi), organizacija koja koordinira rad osam svjetskih radijskih i TV difuzijskih unija te radiodifuziju na međunarodnoj razini. Osnovana je 1992. sa sjedištem u Torontu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona