Leksikon radija i televizije

Natrag

Vuković, Martin

novinar i urednik (1960). Diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 1980-ih vanjski suradnik TVZ-a, prvo kao asistent režije i realizator u Obrazovnom programu, a potom kao novinar u Zagrebačkoj panorami i u emisiji Plodovi zemlje, koju je povremeno i vodio s urednicom R. Trauber. S prvom ratnom ekipom HTV-a u svibnju 1991. otišao u Vukovar. Za HR i HTV cijeloga Domovinskog rata izvještavao sa slavonskih bojišta. Od jeseni 1991. uređivao velike informativne emisije HR-a te povremeno Emisiju za selo i poljoprivredu. Kasnih 1990-ih nakratko je urednik poljoprivrednih TV emisija, potom urednik vijesti i informativne redakcije na Radio Sljemenu. Od 2011. kao komentator na I. programu HR-a izvještava o poljoprivredi i uređuje Emisiju za selo i poljoprivredu. Utemeljitelj je i predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske i član izvršnog odbora Međunarodnog udruženja poljoprivrednih novinara (IFAJ).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona