Leksikon radija i televizije

Natrag

Vuković, Josip

novinar i urednik (1931–2015). Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Novinar na RZ-u od 1953. Uređivao informativne emisije Zagrebačke aktualnosti, Dnevnik i Tribina predsjednika grada, za koju je dobio nagradu HND-a. Pokrenuo modernizaciju RTV centara Osijek, Rijeka i Split te TV dopisničke mreže u Hrvatskoj 1974. Voditelj novoosnovane Službe za razvoj TVZ-a 1981–91, u sklopu koje su se odabirali i stručno osposobljavali kandidati za novinarska, realizatorska i spikerska mjesta. Tijekom Domovinskoga rata radio u Hini. Surađivao u Novinaru, vjerskom tisku i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona