Leksikon radija i televizije

Natrag

Vukov, Ivan

inženjer (1920). Diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Na RTZ-u od 1952. u odjelu Odašiljača i veza u Deanovcu. Isprva pogonski tehničar, a zatim na različitim rukovodećim pozicijama na području planiranja i izgradnje FM i TV odašiljača. Poseban prinos dao je u planiranju i projektiranju mreže odašiljačkih postaja za odašiljanje radijskoga i TV programa na UKV području, što je 1960-ih zbog tehničkih mogućnosti bio vrlo kompleksan zadatak.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona