Leksikon radija i televizije

Natrag

Vučković, Biserka

redateljica (1940). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na RZ-u počela s devet godina kao članica ansambla radiodrame, a kao redateljica u Dramskom programu 1965. Do umirovljenja 2001. režirala sve radiodramske forme: igranu i dokumentarnu radiodramu, ars acusticu. Istaknula se u režiranju radiodrama za djecu. Na TVZ-u postavila temelje sinkronizaciji crtanih filmova, režirala sinkronizaciju crtanih filmova Kremenko, Štrumfovi, Zekoslav Mrkva, Eustahije Brzić i dr. Nagrađena je na Tjednu radija u Ohridu 1975. za emisiju Radio vrtić, radiodrama Vodena priča proglašena joj je 1984. najboljom radiodramom, a 1985. dobila je i Nagradu Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske, za emisiju Mir u školjkama bisere stvara nagrađena je 1994. na Međunarodnom festivalu Ars Acustica Meeting u Beču, na Marulovim danima u Splitu 1995. nagrađena za dramu A V će dopisati ptice, na Marulićevim danima na Hvaru 1996. za emisiju Orfeuridika: Pompejanski grafiti te na festivalu Prix Marulić na Hvaru Grand Prix za dramu Lopudska sirotica 2001.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona