Leksikon radija i televizije

Natrag

Vrijeme vinila

dnevna glazbena emisija, emitira se na II. programua HR-a od 1998. Koncipirana je kao autorski odabir važnih događaja iz povijesti rock glazbe. Osmislila ju je i do 2000. uređivala B. Muvrin, potom je do 2008. uređuje D. Knežević, a do 2014. N. Marjanović Zulim, za čijega je uređivanja stekla kultni status među poklonicima žanra. Nakon njegove smrti emisija je 2014. preformatirana u presjek najljepših glazbenih evergreena; urednik D. Medaković.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona