Leksikon radija i televizije

Natrag

Vrabec Mojzeš, Zrinka

novinarka, voditeljica i urednica (1962). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Novinarstvom i vođenjem emisija počela se baviti 1984. na Omladinskom radiju (poslije Radio 101). Do 2010. vodila i uređivala emisije i dnevni program; glavna urednica 1995–98. i članica uprave. Postala jedan od zaštitnih glasova Radija 101; osobito se istaknula u onemogućivanju pokušaja da se postaji ne obnovi koncesija, sudjelujući u organiziranju i vođenju prosvjeda potpore 21. XI. 1996. u Zagrebu, na kojem se okupilo oko 100 000 ljudi. Od 2005. do 2015. savjetnica za društvene djelatnosti hrvatskih predsjednika S. Mesića i I. Josipovića. Odlikovana Redom hrvatskoga pletera (2006) i Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (2015).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona