Leksikon radija i televizije

Natrag

Viza

vanjskopolitička emisija I. programa HR-a, emitira se od 1996. Pokrenula ju je V. Tomašek kao projekt u kojem se obrađuje hrvatska vanjska politika te svjetski događaji koji su obilježili protekli tjedan. U emisiji su zastupljene sve novinarske forme – od komentara do vijesti ili bilješki novinara iz redakcije za vanjsku politiku, ali i dopisnika širom svijeta. U početku su je uređivali i vodili A. Perinčić i N. Stazić, a potom svi novinari redakcije za vanjsku politiku. U sklopu emisije pokrenuta je Euroviza, od 2005. samostalna emisija koja se emitira jednom mjesečno.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona