Leksikon radija i televizije

Natrag

Viza

vanjskopolitička emisija, prikazivana na HTV-u u drugoj polovici 1990-ih. Pokrenula ju je urednica Redakcije vanjske politike M. Rakić s idejom da se predstave europske države; nakon završetka ciklusa 2001. prestala s emitiranjem. Polusatnu autorsku TV emisiju, koja je imala informativne te putopisne elemente dokumentarne reportaže, uređivali su naizmjence gotovo svi vanjskopolitički novinari redakcije.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona