Leksikon radija i televizije

Natrag

Visnews

agencija filmskih i TV vijesti. Osnovao ju je 1957. BBC pod imenom British Commonwealth International Newsfilm Agency (BCINA), a današnje ime nosi od 1962. Svojedobno, uz agenciju WTN, najveći svjetski dobavljač TV vijesti. Vijestima je opskrbljivala 650 televizija u 80 zemalja, a među kupcima je bio i TVZ. Među prvima na svijetu za terenska snimanja počela je koristiti ENG tehnologiju. Od 1992. u vlasništvu Reutersa, pod imenom Reuters TV.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona