Leksikon radija i televizije

Natrag

Vince, Ratimir

novinar i urednik (1942-2016). Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 1965. suradnik u Zabavno-humorističnoj redakciji I. programa RZ-a u emisijama Porodica Veselić, Veselo veče i dr. te urednik emisije Sastanak u Studiju 8. Početkom 1970-ih prešao na II. program i sa suradnicima pokrenuo vrlo popularne emisije Zeleni megaherz, Crvena jabuka, Eppour si muove i 25. sat. Na TVZ-u surađivao u ciklusima emisija Gost urednik i Izazovi; za uređivanje i vođenje trosatnoga programskog bloka Ostavite televizor otvoren dobio Zlatnu ružu Montreuxa 1979. Od 1980. na III. programu RZ-a/HR-a bio urednik temata koji su se bavili sociologijom turizma i sporta, slobodnoga vremena te fenomenom medija. Objavio 1991. seriju razgovora s vodećim svjetskim intelektualcima o njihovoj podršci osamostaljenju Hrvatske, a 1992–93. objavljivao ciklus Velikani naše epohe: ličnosti i djela druge polovice XX. stoljeća (autori su tekstova hrvatski intelektualci i znanstvenici), koji je 1994. tiskan u istoimenom leksikonskom izdanju. Od 1996. do 2003. bio urednik emisije Kršćanska misao XX. stoljeća, a dio tekstova iz emisije također je objavljen u istoimenoj knjizi (2009). Bio je i urednik Biblioteke Hrvatski Radio te časopisa Treći program. Uz D. Dragojevića i Đ. Otržan autor je sheme III. programa RZ-a nakon prelaska na cjelodnevno emitiranje (1997).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona