Leksikon radija i televizije

Natrag

Vijeće za elektroničke medije

(akr. VEM), neovisno regulatorno tijelo na području elektroničkih medija koje upravlja → Agencijom za elektroničke medije (AEM). Provodi postupak davanja koncesija, dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, izriče mjere u slučaju nepoštivanja odredbi Zakona o elektroničkim medijima, vodi upisnike pružatelja medijskih usluga, osigurava nadzor (monitoring) objavljenih programa, provodi postupak dodjele sredstava → Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija i nadzor njihova korištenja, nadzire korištenje mjesečne → pristojbe i drugih javnih prihoda u skladu s pravilima o državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge i dr. Osnovano je Zakonom o elektroničkim medijima iz 2003, najprije kao pravna osoba, a osnivanjem Agencije za elektroničke medije 2007. mijenja svoj status. Ima sedam članova koje imenuje Hrvatski sabor na pet godina, od kojih je jedan predsjednik vijeća. Prvi Predsjednik Vijeća bio je D. Peričić, potom su to bili Z. Kedžo (2008–09), Z. Ljevak (2009–2014) i M. Rakić (2014–16).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona