Leksikon radija i televizije

Natrag

videosignal

signal koji sadržava informacije o slici i sinkronizaciji slike. Informacije o slici (nivo bijeloga – luminantni signal i nivo boje – krominantni signal) sadržane su između dvaju horizontalnih sinkro signala. Karakteristične su razine u videosignalu referentno bijelo i referentno crno. Referentno bijelo dogovorena je razina akromatskoga signala, a odgovara maksimalnoj količini svjetla pri kojoj reproduktor ima normalan raspon radne karakteristike (ta je razina 0,7 V). Referentno crno razina je akromatskoga signala koja ne sadržava signal luminancije i iznosi 0 V. Analogni videosignal može biti komponentni i kompozitni. Komponentni videosignal (engl. component video signal) čine dvije ili više komponenti. Y/C signal, čine dvije komponente, Y (luminanca) i C (Chroma-boja), prenosi se dvokanalno i može se snimati na S-VHS magnetoskopu. Priključak za Y/C signal naziva se S video. YUV signal čine tri komponente, Y (luminanca), U (EB – EY razlika između signala plavoga primara B i luminantnoga signala Y) i V (ER – EY razlika između signala crvenoga primara R i luminantnoga signala Y). U američkom TV sustavu sličan je signal YIQ. RGB signal jest komponentni signal koji se također sastoji od tri komponente – signala primara boja R (crvena), G (zelena) i B (plava). Mnogi televizori, osobito u Europi, rabe RGB ulaze preko SCART priključka, a u proizvodnji AV sadržaja za prikaz komponentnoga signala koriste se komponentni monitori. Složeni ili kompozitni videosignal (engl. composite video signal) sastoji se od luminantne i krominantne komponente prenošene kao jedan signal. Krominantne komponente superponirane su Y signalu (luminantni signal koji sadržava informacije o luminanciji u slici). Tomu signalu dodani su sinkronizacijski i potisni impulsi te referentni krominantni podnositelj. Crno-bijela tehnika rabi samo Y signal. U televiziji u boji Y signal dobiva se zbrajanjem signala primara R, G i B, gdje crveni primar R sudjeluje s 30%, zeleni primar G s 59%, a plavi primar B s 11%. Digitalni videosignal komponentni je videosignal koji se prenosi preko → serijskoga digitalnog sučelja (SDI) i sastoji od YUV komponenti. SD SDI digitalni videosignal (720×576 s proredom) može biti 4:3 ili 16:9 formata, najčešće brzine prijenosa 270 Mbps. HD SDI videosignal jest 16:9 formata i može biti HD 720p (1280×720 bez proreda), 1080i (1920×1080 s proredom) i 1080p (1920×1080 bez proreda). Brzina prijenosa nekomprimiranih HD 720p i 1080i signala je 1,5 Gbps, a 1080p je 3 Gbps. UHD videosignal (engl. Ultra High Definition) ili 4K (3840×2160 bez proreda) nekomprimirani je videosignal s brzinom prijenosa 12 Gbps.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona