Leksikon radija i televizije

Natrag

Videofon

zabavno-glazbena emisija, prikazivala se na TVZ-u 1968–73. Bila je pozornica brojnih domaćih (G. Novak, A. Štefok, I. Jusić, D. Diklić, S. Jimmy Stanić, 4M) i inozemnih pjevača i grupa, plesača, instrumentalnih sastava i solista. Uređivao ju je M. Brajević, režirao A. Marti te E. Šoštarić, D. Bošnjak i M. Cesarec.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona