Leksikon radija i televizije

Natrag

video na zahtjev

(engl. Video on demand, akr. VoD), nelinearna AV medijska usluga za gledanje programa u trenutku koji odabere korisnik na svoj zahtjev, a na osnovi kataloga programa koji nudi pružatelj medijskih usluga. Sustavi mogu biti → streaming tipa (omogućuju korisniku gledanje, zaustavljanje reprodukcije, “premotavanje” unatrag ili unaprijed) ili s mogućnošću “skidanja” (download) na lokalni uređaj (npr. računalo, pametni TV ili USB memoriju i dr.). Najčešće je to dodatna usluga pružatelja → naplatne televizije ili → IP televizije, pa ih tako pružaju telekom operateri preko svojih mreža zasnovanih na IP protokolu, a u posljednje vrijeme sve više i pružatelji → OTT usluga. Može biti bez naknade, može se dodatno naplaćivati po gledanju (engl. pay per view) ili u okviru pretplate SVoD (engl. subscription VoD). Dio je i → HRTi usluge. Posebnu vrstu predstavlja → catch-up TV.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona