Leksikon radija i televizije

Natrag

vid

sposobnost oka da raspoznaje predmete izvanjskoga svijeta. Ovisi o oštrini vida, refrakciji i akomodaciji oka. Oštrina vida jest sposobnost raspoznavanja predmeta po njihovu vanjskom obliku iz slike koja se stvara na mrežnici oka. Što sitnije predmete oko može zapaziti, veća je oštrina vida. Veličina slike na mrežnici može se odrediti vidnim kutom, koji je određen dvjema zrakama svjetla koje prolaze čvorištem oka i krajnjim točkama promatranog objekta. Oštrina vida određuje se najmanjim vidnim kutom pod kojim se mogu raspoznati dvije točke i koji pod normalnim okolnostima iznosi jednu minutu. Polje vida ograničeno je položajem očiju i iznosi do 104°. Vidljivi je spektar svjetla na području 380–770 nm. Svjetlina ovisi o valnoj duljini u tom spektru i najveća je u sredini područja (oko zelenoga) i pada prema krajevima spektra (crveno i plavo). Fotopička funkcija luminoznosti prikazuje ovisnost relativne luminoznosti o valnoj duljini pri dnevnom svjetlu, a skotopička funkcija luminoznosti pri malom intenzitetu svjetla. Refrakcija je lom zraka svjetlosti u oku tijekom mirovanja akomodacije. Akomodacija je sposobnost oka da se prilagodi udaljenosti predmeta koji gleda tako da na mrežnici nastaje uvijek oštra slika predmeta. Vizualna perzistencija (tromost oka) osobina je mrežnice da i nakon svjetlosne pobude dostavlja svijesti informaciju pobude i stvara dojam koji više nije pobuđivan vanjskim izvorom. To uskladištenje informacije omogućuje da se impulsima svjetlosne pobude određene jakosti i trajanja može izazvati doživljaj kontinuiranih prostornih i vremenskih promjena svjetlosnih intenziteta, odnosno doživljaj stvarnoga kretanja diskretnim pobudama iz toga kretanja. Najniža upotrebljiva frekvencija diskontinuiteta pobude za doživljaj kontinuuma iznosi oko 16 Hz. Podraživanje intermitirajućim svjetlom izaziva na određenim frekvencijama vizualni odziv treptanja. Kritična frekvencija treptanja iznad koje nestaje dojam treptanja ovisi o jakosti osvjetljenja i vremenu podražaja u odnosu na ukupno vrijeme. U televiziji je smetnja treptanja ovisna o broju prenesenih poluslika, odnosno slika u sekundi.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona