Leksikon radija i televizije

Natrag

vektorskop

mjerni uređaj koji se koristi za fazni i amplitudni prikaz boje u videosignalu. Na zaslonu (gratikuli) vektroskopa prikazane su referentne vrijednosti (faza i veličina) podnositelja (→ bursta) i testnoga signala (color bar). Koristio se u analognom sustavu za kontrolu i fazno namještanje ulaznih signala u videomiješalo. Novi instrumenti za mjerenje SDI signala imaju opciju vektroskopa za faznu kontrolu i mjerenje SDI signala.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona