Leksikon radija i televizije

Natrag

Vatra

prva hrvatska radiodrama, emitirana na RZ-u 7. IV. 1927. Pripada ne samo začetcima hrvatskoga nego i europskoga radiodramskog stvaralaštva. Autor I. Šrepel, koji je pod pseudonimom Ivo Sanjić pobijedio na natječaju RZ-a za radiodramu (objavljen u književnom časopisu Vijenac u prosincu 1926), bio je i njezin redatelj. Glavne su uloge tumačili V. Afrić, J. Bilbija i B. Drnić, a u emisiji je sudjelovalo i nekoliko učenika Državne glumačke škole u Zagrebu (u kojoj je Šrepel tad bio nastavnik).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona