Leksikon radija i televizije

Natrag

Vatikanski TV centar

(tal. Centro Televisivo Vaticano – CTV), TV centar osnovan 1983. na inicijativu pape Ivana Pavla II; 1996. postao je organizacija povezana sa Svetom stolicom i stavljena pod nadzor Državnoga tajništva Rimske kurije. Izravnim prijenosima prati djelovanje pape i Svete stolice, vodi arhiv i odjel produkcije te pruža usluge drugim TV kućama i novinskim agencijama. Ne emitira program, već ga distribuira na zahtjev TV mreža, a dostupan je na šest jezika. Na različitim distribucijskim platformama (uključujući satelitsku, preko koje signal može usmjeriti na pet kontineneta) ostvaruje oko 300 prijenosa vatikanskih događanja (mise, angelus, opće audijencije, vjerske svečanosti i dr.) te papinih pastoralnih putovanja po Italiji i inozemstvu. U produkciji Centra snimljen je veliki broj dokumentarnih emisija o papi, Vatikanu i rimskim bazilikama. Mnoge su snimljene i na stranim jezicima, a neke su stavljene i u videodistribuciju. Od 1998. tjedni magazin Centra (Octava Dies) u Italiji reemitiraju katoličke TV mreže, a u svijetu američka agencija Associated Press. U arhivu Centra pohranjeno je više od 10 000 sati videomaterijala snimljenoga od 1984.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona