Leksikon radija i televizije

Natrag

Vatikanski radio

(tal. Radio Vaticana), radijska postaja Svete stolice, emitira od 1931. Jedna od prvih u svijetu koja je počela emitirati međunarodni program. Zamisao o pokretanju radijske postaje u Vatikanu javila se sredinom 1920-ih, a ubrzo nakon što je Lateranskim ugovorom 1929. Vatikan postao suverena i samostalna država, realizacija projekta povjerena je G. Marconiju. Postaju od osnutka vodi isusovački red. Do kraja 1930-ih emitira na sedam, a do sredine 1940-ih na dvadesetak jezika. Danas na kratkim, srednjim i FM valovima te preko satelita i interneta emitira programe na četrdesetak jezika. Od 1947. postoji program na hrvatskom jeziku koji se emitira svaku večer, a u nas ga prenose Hrvatski katolički radio i Radio Marija. Za Vatikanski radio izvještava više od 200 dopisnika iz 61 zemlje. Glavninu programa čine vijesti o Katoličkoj crkvi s naglaskom na aktivnostima pape i Svete stolice.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona