Leksikon radija i televizije

Natrag

uvreda

u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu kazneno djelo protiv časti i ugleda. Propisano je u svim suvremenim kaznenim zakonima. Riječ je o namjernom omalovažavanju časti i ugleda i povrede ljudskog dostojanstva druge osobe. Kod uvrede počinitelj iznosi negativni sud o vrijednosti druge osobe. Sud o vrijednosti jest kategorija kojoj se, za razliku od činjenične tvrdnje (o kojoj je redovito riječ kod klevete), ne može dokazivati istinitost, pa je kažnjiva samo namjerna uvreda. Poseban oblik uvrede predstavlja javna uvreda, odnosno uvreda preko tiska, radija, televizije, pred više osoba, na javnom skupu ili na drugi način kojim je postala pristupačna većemu broju osoba. Ako uvrijeđeni uzvrati uvredu (retorzija uvrede), sud može kazniti ili osloboditi kazne oba počinitelja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona