Leksikon radija i televizije

Natrag

uvjetovani pristup

tehnička mjera i/ili aranžman koji omogućuje pristup zaštićenoj medijskoj usluzi u razumljivom obliku, uz uvjet prethodnoga individualnog odobrenja pružatelja te usluge. Najčešće se koristi scrambling signala (engl. scramble – iščačkati; također kodiranje i kriptiranje, engl. encryption). Kodiranje u tom slučaju podrazumijeva kontinuiranu promjenu oblika signala određenim algoritmom, čime signal postaje nerazumljiv onima koji u prijamniku (dekoderu) ne rabe ispravan elektronički ključ. Time se sprječava da signalu pristupe neovlaštene osobe, odnosno osigurava se uvjetovani pristup. Elektronički ključ složen je podatkovni signal koji ima nekoliko razina. Rabe ga npr. → naplatne televizije (Pay TV), a HRT pri satelitskom emitiranju svojih programskih TV kanala u skladu s autorskim i/ili TV pravima tim načinom prijam dijelova programa omogućuje samo korisnicima HRT SAT dekoderske kartice.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona