Leksikon radija i televizije

Natrag

utjecaj medija

promjena predodžbi, stajališta i ponašanja pojedinaca i skupina uvjetovana uporabom medija. Dokazano je i empirijski i znanstveno da mediji svojim izvještavanjem u određenoj mjeri utječu na korisnike, osobito u izvanrednim situacijama poput ratova ili nesreća, ali i u svakidašnjim prilikama. Preko informacija koje objavljuju, kao i analizama i komentarima, daju ulazne podatke na temelju kojih pojedinci, odnosno političke, socijalne, etničke i druge skupine formiraju svoja stajališta. Utjecaj također ovisi o tome kako se poruke prenose, kako su oblikovane i selektirane, koliko su u suglasju s drugim izvorima, koliko se često pojavljuju, koliko su sugestivne, komu se obraćaju i sl. Drži se da mediji češće učvršćuju postojeća stajališta nego što stvaraju nova, da lakše potiču mišljenja o novim i nepoznatim pojavama nego što mijenjaju mišljenja o već poznatima te da lakše utječu na neopredijeljene, neodlučne ili društveno izolirane pojedince. Utjecaj raste ako mediji šalju usklađene poruke, ako su usredotočeni na konkretne pojave, ako se poruke ponavljaju često i u duljem razdoblju. Istraživanja i spoznaje o utjecaju medija imaju veliku važnost za određivanje uravnoteženih odnosa medija i politike, kao i za uređivanje medija, osobito u osjetljivim pitanjima zaštite mladeži, suzbijanja nasilja, zaštite osobnosti građana i dr. (→ manipulacija, → moć medija, → zlouporaba medija).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona