Leksikon radija i televizije

Natrag

urednički kolegij

stručno savjetodavno tijelo glavnoga urednika tiskanih i AV medija (novina, internetskoga servisa, radijskoga ili TV programa i sl.). Čine ga urednici specijaliziranih rubrika, struka (dijelova sadržaja), odjela i sl. koji se nalaze na ključnim mjestima u procesu proizvodnje. Vodi ga glavni i odgovorni urednik. Operativno obavlja poslove povezane s planiranjem sadržaja u određenom mediju, pribavlja pisani materijal, fotomaterijal, filmski/video, zvukovni i glazbeni materijal. Također se brine o realizaciji planova, organizira rad redakcije, selektira informacije i obavlja druge poslove uređivanja novina, servisa ili programa. Utjecajan je i često presudan čimbenik u koncipiranju i realizaciji uređivačke politike nekoga medija. U suradnji s glavnim i odgovornim urednikom uspostavlja izvedbene standarde, osiguravajući i etičke standarde pri prikupljanju i prezentaciji informacija.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona