Leksikon radija i televizije

Natrag

Urbi et Orbi

(lat. gradu i svijetu), papinski božićni i uskršnji blagoslov s prozora bazilike sv. Petra u Vatikanu. Europska radiodifuzijska unija (EBU) besplatno prenosi TV signal zainteresiranim državama, a u Hrvatskoj obično ima visoku gledanost.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona