Leksikon radija i televizije

Natrag

uravnoteženost

profesionalni standard koji obvezuje da se u novinska izvješća uvrste podatci i mišljenja svih važnih strana koje su uključene u događaj o kojem se izvještava. Bitno je osigurati stvarnu, a ne formalnu ravnotežu, koja se temelji na nepristranoj procjeni o važnosti događaja i o njegovoj informativnoj vrijednosti te na podjednakom odnosu prema sudionicima. Potreba uravnoteženosti osobito je bitna u sporovima i sukobima te u vrijeme izbora i izborne kampanje, u debatama, okruglim stolovima i drugim medijskim prilozima te u izvještavanju o radu političkih stranaka, parlamenta i sličnih političkih institucija. Načelo uravnoteženosti nadopunjuje se s načelom cjelovitosti i potpunosti. Mediji su dužni osigurati uravnotežene prikaze bez obzira na njihovu kategoriju i žanr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona