Leksikon radija i televizije

Natrag

Udruženje radoznalih

igrano-lutkarska serija za djecu i mladež, prikazivana na TVZ-u 1969–72. Scenarije je pisao M. Matošec sa suradnicima. Najveću popularnost među djecom stekao je glumac D. Mejovšek kao Šećerko. a uz njega i lutke Šutak Nešutak i Lina Lena, koje je oblikovao A. Marks. Glasove su im dali R. Bašić i Đ. Ivezić. Glazbu su skladali B. Mihaljević, S. i N. Kalogjera. Režija V. Lasta i T. Globočnik, scenografija A. Nola, a urednik N. Bjažić.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona