Leksikon radija i televizije

Natrag

Ubio sam Petra

radiodrama Vojislava Kuzmanovića, emitirana na RZ-u 1958. Njome je autor, kao i drugim svojim radiodramama (Jedan čovjek manje, 1956), među prvima uveo pobunjenoga junaka “krugovaške” generacije u dramski program RZ-a. Dobitnica nagrade Grada Zagreba, čime ima povijesno značenje u razvoju hrvatske radiofonije i radiodramaturgije. Režija J. Kušelj i M. Feman, uloge S. Lasta, V. Drach, J. Dijaković, Lj. Jović.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona