Leksikon radija i televizije

Pronađeno je 44 rezultata

UAR

(akr. od franc. Union Africaine de Radiodiffusion – Afrički radiodifuzijski savez; prije URTNA – Union des radiodiffusions et télévisions nationales d’Afrique – Savez afričkih nacionalnih radija i ...

Ubio sam Petra

radiodrama Vojislava Kuzmanovića, emitirana na RZ-u 1958. Njome je autor, kao i drugim svojim radiodramama (Jedan čovjek manje, 1956), među prvima uveo pobunjenoga junaka “krugovaške ...

ublendavanje (žarg.; prema njem. Aufblende) → fade in

Udruženje radoznalih

igrano-lutkarska serija za djecu i mladež, prikazivana na TVZ-u 1969–72. Scenarije je pisao M. Matošec sa suradnicima. Najveću popularnost među djecom stekao je glumac ...

Ugrčić, Jovo

političar i novinar (1923–2005). Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sudionik partizanskoga pokreta u II. svjetskom ratu, a nakon rata na rukovodećim političkim dužnostima ...

Ugrin, Goran

producent (1950). Na TVZ-u od 1974. organizator, zatim producent, producent programa te odgovorni, izvršni i glavni producent. Radio u Dječjem (Spretno sretno, Patuljci pojma nemaju ...

UHDTV

(također 4K, UHD, Ultra HD, Super Hi-Vision; akr. od engl. Ultra High-Definition Television – televizija ultravisoke kvalitete), TV signal koji donosi veću kvalitetu u odnosu na ...

U krupnom planu

debatna studijska emisija, prikazivala se na TVZ-u/HTV-u 1984–2012. Koncipirana kao tjedni pluralistički TV forum (tad pod egidom “pluralizma samoupravnih interesa”). Voditelj i autor ...

Ulice i trgovi

emisija II. programa RZ-a, emitirala se 1975–82. Osmislio ju je i uređivao D. Britvić, a pripremala stalna reporterska ekipa (V. Lehpamer, S. Šunde, E ...

Ulični fotograf

radiodrama Ernesta Radetića, praizvedena na RZ-u 10. VI. 1937. u izvedbi Zbora Matice hrvatskih kazališnih dobrovoljaca u Zagrebu. Prva hrvatska radiodrama u kojoj se središnji ...

Ulrich, Boris

skladatelj i pijanist (1931–1983). Od 1955. tonski majstor na RZ-u, 1968–72. glavni glazbeni urednik te od 1972. urednik-producent u Muzičkoj proizvodnji RZ-a. U ...

U mreži Prvoga

informativna emisija I. programa HR-a, emitira se od rujna 2004. radnim danom u jutarnjem terminu. Pokrenuta na temelju procjene da HR u jutarnjim satima, kad ...

UNESCO

(akr. od engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu), međunarodna organizacija u sastavu UN-a koja okuplja ...

unilateral

organizirano javljanje novinara iz inozemstva. Organizira ga matična postaja za svojega novinara-izvjestitelja. Pritom sa zemljom domaćinom dogovara termine snimanja i montaža (ako putuju novinar i ...

UNISON, Hrvatski glazbeni savez

krovni savez glazbenih udruga, utemeljen 2015. kao nasljednik Instituta hrvatske glazbe (akr. IHG), utemeljenoga 2004. radi očuvanja, afirmacije i razvoja hrvatskoga glazbenog stvaralaštva. Utemeljitelji Instituta ...

Upitnik

dnevni telefonski kviz znanja, prikazivan na HTV-u 1997–2004 (1815 emisija); prvi HTV-ov autorski kviz nakon Kviskoteke koji je odgojio novu generaciju gledatelja i natjecatelja ...

upojnik zvuka (apsorber)

prostorni ili površinski akustički element s točno definiranim koeficijentom apsorpcije s obzirom na frekvenciju zvuka. Služi za ugađanje akustičkih parametara studijskih i režijskih prostora. U ...

U potrazi za Markom Polom

osmodijelni dokumentarno-putopisni serijal, prikazan na HTV-u 2013. Oslanjajući se na knjigu Milijun Marka Pola, tročlana ekipa HRT-a proputovala je u četiri godine 200 000 kilometara ...

Uranjek, Darko

novinar i urednik (1942–2004). Diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Jedan od prvih dopisnika TVZ-a iz Osijeka te Slavonije i Baranje, urednik ...

uravnoteženost

profesionalni standard koji obvezuje da se u novinska izvješća uvrste podatci i mišljenja svih važnih strana koje su uključene u događaj o kojem se izvještava ...

Urbi et Orbi

(lat. gradu i svijetu), papinski božićni i uskršnji blagoslov s prozora bazilike sv. Petra u Vatikanu. Europska radiodifuzijska unija (EBU) besplatno prenosi TV signal zainteresiranim ...

urednički kolegij

stručno savjetodavno tijelo glavnoga urednika tiskanih i AV medija (novina, internetskoga servisa, radijskoga ili TV programa i sl.). Čine ga urednici specijaliziranih rubrika, struka (dijelova ...

urednik

stručna osoba koja planira, dogovara i realizira medijski sadržaj po specijalnostima (vanjska ili unutrašnja politika, kultura, sport, zabava), nadgleda sve faze njegove proizvodnje od pripreme ...

uredništvo

radno tijelo medija (novina, radijskih i TV postaja, internetskih stranica). Čine ga glavni urednik i urednici redakcija (vanjska i unutarnja politika, gospodarstvo, kultura, sport i ...

U registraturi

igrana TV serija, prikazana na TVZ-u 1974. u devet epizoda. Adaptacija istoimenoga romana A. Kovačića. U središtu je zapleta bistri, ali naivni Ivica Kičmanović koji ...

Urličić, Ivica

inženjer (1937). Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Na TVZ-u od 1962. inženjer reportažnih kola. Kao voditelj projekta osmislio i montirao te 1964–66. vodio ...

Urličić, Ksenija

spikerica, voditeljica, scenaristica i urednica (1938). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na RTZ-u/HTV-u od 1959. do umirovljenja 2001. Voditeljica i suscenaristica prvih radijskih ...

Urlić, Robert

glazbeni urednik i voditelj (1967). Od 1988. surađuje u Glazbenoj redakciji Radio Dubrovnika. Od 2000. glazbeni urednik i voditelj na I. i II. programu HR-a ...

Urukalo, Ana

glazbena urednica i publicistica (1927). Diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1955. do umirovljenja 1991. glazbena urednica na RZ-u, gdje je vodila sektor komorne ...

USB

(akr. od engl. Universal Serial Bus – univerzalna serijska sabirnica), industrijski standard koji definira kabele, konektore i komunikacijske protokole za povezivanje, komunikaciju i napajanje između računala ...

uštartavanje

(žarg.), sprezanje filmske i tonske vrpce na montažnom stolu tako da se postigne usklađenost slike i zvuka (sinkronitet). Nakon identifikacije filmske i tonske vrpce na ...

UTC

(akr. od engl. Universal Time Coordinated – usklađeno svjetsko vrijeme), međunarodno službeno vrijeme na polaznom (nultom) meridijanu, koji dogovorno prolazi kroz zvjezdarnicu u Greenwichu kraj Londona ...

utjecaj medija

promjena predodžbi, stajališta i ponašanja pojedinaca i skupina uvjetovana uporabom medija. Dokazano je i empirijski i znanstveno da mediji svojim izvještavanjem u određenoj mjeri utječu ...

Utopija

dokumentarni film, prikazan na HTV-u 2015. Prikazuje arhivske snimke pravosudno gonjenih političara (I. Sanader, N. Vidošević, R. Čačić, M. Lovrić Merzel, M. Bandić i dr ...

uvjetovani pristup

tehnička mjera i/ili aranžman koji omogućuje pristup zaštićenoj medijskoj usluzi u razumljivom obliku, uz uvjet prethodnoga individualnog odobrenja pružatelja te usluge. Najčešće se koristi ...

Uvodić, Branko

voditelj, spiker i urednik (1954). Završio Fakultet vanjske trgovine u Zagrebu. Na TVZ-u od 1974. u emisiji Zdravo, mladi, potom sudjelovao u stvaranju emisija Kritična ...

Uvodić, Ante

novinar i urednik (1931). Na RZ-u od 1963. do umirovljenja 1996. Kao autor na II. programu ostvario više od 300 emisija Izlet u obično (1964 ...

uvreda

u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu kazneno djelo protiv časti i ugleda. Propisano je u svim suvremenim kaznenim zakonima. Riječ je o namjernom omalovažavanju časti i ugleda ...

uzlazna veza

(engl. feeder link, uplink), u satelitskoj komunikaciji, (jednosmjerna) veza od zemaljske satelitske postaje u smjeru satelita. Služi za potrebe → SNG-a, za slanje programa namijenjenih → satelitskoj ...

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona