Leksikon radija i televizije

Natrag

TV5 Monde

globalni TV kanal, sa sjedištem u Parizu. Emitira se satelitom, kabelskim mrežama i internetom. Pokrenulo ga je 1984. pet frankofonskih javnih televizija (otud ime TV5): Télévision Française 1 (Francuska), Antenne 2 (Francuska), FR 3 (Francuska), TSR (Švicarska) i RTBF (Belgija). Bio je to prvi paneuropski satelitski TV kanal. Nakon privatizacije TF 1 se povukao, a 1986. zamijenili su ga kanadski CBC-SRC i Télé-Québec. Od 2013. većinski je dioničar France Télévision (49%). Od 2006. nosi ime TV5 Monde kako bi se jače istaknulo da je to jedini svjetski frankofonski TV kanal. Iz Pariza se emitira osam inačica, s titlovima na 12 jezika: TV5 Monde France-Belgique-Suisse, TV5 Monde Europe, TV5 Monde + Afrique, TV5 Monde Amérique Latine et Caraïbes, TV5 Monde États-Unis za područje SAD-a, TV5 Monde Asie za područja od Indije do Novog Zelanda, TV 5 Monde Orient-Maghreb za Bliski Istok i Sjevernu Afriku, TV5 Monde Pacifique, TV5 Monde Asie od Hong Konga do Novog Zelanda te TV5 Monde Brésil. Program za TV5 Monde dobavljaju članice suvlasničkoga konzorcija, a manji je dio vlastite proizvodnje (vijesti, informativne, zabavne i glazbene emisije). Na internetskom portalu nudi se interaktivni tečaj francuskoga jezika. Program je dostupan u oko 250 milijuna kućanstava u gotovo 200 zemalja svijeta.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona