Leksikon radija i televizije

Natrag

TV referendum

izjašnjavanje gledateljstva o pitanju postavljenom u emisiji ili u posebnoj rubrici teleteksta s namjerom da ih se uključi u neku javnu raspravu. Provodi se obično telefonskim pozivima ili SMS porukama. Empirijska istraživanja vjerodostojnosti takvih “referenduma” pokazala su da se na temelju njihovih rezultata ne mogu izvoditi pouzdani zaključci. Uzorak nije reprezentativan ni za stanovništvo ni za ukupno gledateljstvo ni za sve gledatelje pojedine emisije. U stručnim se krugovima razmatra ograničavanje ili čak isključivanje takvoga načina komuniciranja s javnošću jer može biti izvor manipuliranja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona