Leksikon radija i televizije

Natrag

Tužibaba

emisija Radio Rijeke. Pokrenuli su je 1991. A. Čemeljić i R. Ferlin u redovitom popularnom programu četvrtkom, a od 1994. vodi je R. Ferlin. Uspjeh emisije, pokrenute kako bi se građani mogli žaliti na sve nepravde koje ih tište, vidljiv je i u izričaju “Završit ćeš na Tužibabi!”, koji je zaživio u Rijeci.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona