Leksikon radija i televizije

Natrag

Turković, Hrvoje

filmski kritičar i teoretičar (1943). Diplomirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je profesor na ADU-u u Zagrebu od 1977. do umirovljenja 2009. Kao vanjski suradnik uređivao emisiju Danas: film na I. programu RZ-a 1972–80. Vanjski recenzent Dramskoga programa HTV-a 1991; autor, redatelj i scenarist priloga za emisiju Film, video, film HTV-a 1993–94. Proveo istraživanje o ratnom i mirnodopskom Dnevniku HTV-a (1994–95), objavljeno u zborniku Media and War (2000). Autor desetak knjiga o filmu (Metafilmologija, strukturalizam, semiotika; Teorija filma; Razumijevanje filma; Film: zabava, žanr, stil; Nacrt filmske genologije) te knjige Narav televizije (2008), nagrađene Kiklopom za esejistiku. Urednik više filmskih publikacija (Film, Hrvatski filmski ljetopis). Dobitnik više nagrada, među ostalim nagrada za životno djelo Vladimir Vuković 2008. te Vladimir Nazor za 2012. Odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića 2003.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona