Leksikon radija i televizije

Natrag

treatment

(engl.), priprema snimanja složenijega TV priloga, reportaže, dokumentarca ili emisije; produkcijski dokument u kojem se obrađuje i razvija ideja ili početni koncept. Piše ga autor nakon temeljitoga istraživanja teme, koja obično obuhvaća i pregled terena. Prilikom pregleda prosuđuju se lokacije za snimanje, planiraju scene i sekvence koje treba snimiti, prikuplja građa iz lokalnih izvora, odabiru sugovornici i obavljaju pripreme s njima. Trebao bi isključiti nesporazume i pogreške u planiranju i omogućiti svakomu članu ekipe da se tehnički pripremi i razmisli kako sam može pridonijeti autorovoj ideji.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona